مشکلات بهداشتی محیط زیست نفت سفید چاپ
دوشنبه ، 21 آذر 1390 ، 19:11

 

مشکلات بهداشتی محیط زیست نفت سفید   احمد برازده

اشکالی از لحاظ اداره بهداشت نیست اگر در شهر بود مضر بود و برای ساکنان آنجا خطرناک است ولی روستا باید محل احشام و زندگی در کنار آنها جزئی از اجتماع آنهاست.

این پاسخ نماینده و بازدیدکننده اداره بهداشت هفتکل به اعتراض اینجانب به همجواری احشام در مجاورت منازل مسکونی میباشد ؟؟؟

واقعا نمیدانیم با رفتار آقایان چه کنیم مسئولی که به خاطر روپوش به کارکنان نانوایی تذکر میدهد و تهدید به بستن آنجا مینماید در پاسخ اعتراض ما اینها را جواب میدهد .

مثل اینکه ما روستاییان در برابر انواع امراض احشام واکسینه هستیم ولی شهرنشینان خیر !!!!!! البته بنده خدا مقصر نیست دانش و سواد بینهایت آنها و البته مسیولیت پذیری آنها باعث به وجود آمدن این پاسخها میشود !!!!!!

مسئولی که نمیداند انواع و اقسام امراض جهش یافته از لحاظ ژنتیکی در بین احشام و ماکیان میباشد فردی که در مقابل پاسخگوئی برمی آید ولی نمیداند که بدترین نوع باکتریها و البته کشنده ترین آنها در میان فضولات انباشته شده در کنار منازل مسکونی یافته میشود چه انتظاری داریم ووووووو

در کنار منازل ما انواع و اقسام امراض وجود دارد ولی دریغ از یک گندزدایی یا سمپاشی و کارهای دیگر که باعث نابودی این امراض شوند .

و باز جای بحث اینجاست که مسئول خانه بهداشت ( خانم احمدی ) متولد و رشد یافته نفت سفید میباشد ولی به جای هرگونه اقدام جوابش شکایت و پیگیری از مراجعقانونی است !؟!؟

البته مشکلات زیاد است ولی حلال مشکلات کم . الان که برادران محترم شورا و دهیار مشغول جنگ قدرت هستند به امید خدا در دوره بعدی انتخابات شوراها از چین وارد مینماییم تا شاید مشکل فاضلابها و آب آشامیدنی و زباله وووووو حل شود ؟!؟!

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 19 دی 1390 ، 05:17