این وب سایت ، هاست و دامنه به فروش می رسد

این وب سایت بدلیل عدم پرداخت و تمدید صاحب امتیاز سلب شده است

تماس مستقیم : 09377531445 -tnt_6667@yahoo

javan pardaz inc - info@javanparadz.ir